Joanna Sierpińska

tel: 537 002 773

Renata Przęczek

tel: 509 185 816
Certyfikat

Oferta

Oferta dla firm

Kancelaria Rachunkowa proponuje swoje usługi w zakresie kompleksowej obsługi firm:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obsługa kadrowo płacowa    

Sporządzanie:

 • list płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji ZUS;
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4);
 • deklaracji PFRON;
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

 

Rejestracje działalności gospodarczej

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne;
 • spółki osobowe;
 • spółki partnerskie;
 • spółki handlowe.

 

Pomagamy również w przygotowaniu dokumentów związanych z rejestracją nowej firmy.

Rozliczamy wspólnoty mieszkaniowe.

Prowadzimy księgowość firm: budowlanych, handlowych, produkcyjnych, usługowych, prywatnych gabinetów lekarskich. Obsługujemy osoby fizyczne, spółki cywilne.

Oferta dla osób prywatnych

 • Rozliczenia roczne PIT
 • wnioski VZM-1 zwrot VAT-u z budownictwa mieszkaniowego